Strokovni delavci

Razredna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Lidija Oštir razredni pouk PŠ Temenica PŠ Temenica
Alenka Ivanjko OPB, OPZ PŠ Temenica PŠ Temenica
Anja Praznik razredni pouk 1. a 401
Jana Grabljevec razredni pouk 1. b 402
Ana Potokar Blatnik druga učiteljica, OPB
Bojana Iljaž razredni pouk 2. a 309
Mojca Kravcar razredni pouk 2. b 303
Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 407
Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 406
Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 211
Polonca Lampret razredni pouk 4. b 116
Laura Ambrožič razredni pouk 5. a 207
Polona Habič Rus razredni pouk 5. b 154
Marcel-Talt Lah TJA
Sonja Škof GOS
Simona Zvonar OPZ
Karla Oven ŠPO
Lea Kastelic OPB
Dragica Gračner OPB
Klavdija Slapar OPB
Nejka Omahen Šikonja OPB
Martina Zajc OPB
Robert Bregar OPB
Izidor Gabrijel OPB
Jan Vodovnik spremljevalec učenca

Predmetna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Simona Zvonar GUM, SLJ 6. a 115
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO 6. b 151
Martina Jurkovič MAT 7. a 218
Sabina Rozina BIO, KEM, NAR 7. b 215
Martina Zajc ŠPO 8. a 120
Mateja Lesjak MAT, RAČ 8. b 216
Robert Bregar ŠPO 9. a 220
Nina Pavlin SD, DSP, ISP 9. b 206
Karla Oven ŠPO 205
Jelka Rojec GEO, LUM 151
Marta Orel SLJ 117
Anica Volkar SLJ 206
Marija Zajc KEM, TIT 146
Anica Vozel MAT, FIZ 120
Polonca Kastelic ZGO, TJA 205
Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ 204
Sonja Škof BIO, GOS 218
Jana Zupanc TJA, TJN 217
Nevenka Rugelj TJA, TJN 217
Izidor Gabrijel RAČ 202
Vesna Pačnik SD, DSP, ISP – defektologinja 222
Mojca Bohinec SD, DSP, ISP – defektologinja 221
Nina Pavlin SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja 222
Irena Novak SD, DSP, ISP – pedagoginja 405
Anton Linec SD, DSP, ISP – psiholog, pomočnik 105

Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Ime in priimek Predmet in razred poučevanja Razrednik
Mojca Mikolič razredni pouk, LUM od 1. do 5. razreda
Anica Volkar SLJ, ZGO
Marta Orel SLJ
Sonja Škof BIO, NAR, JV
Sabina Rozina KEM
Nevenka Rugelj TJA
Katja Šuštar KNJ
Izidor Gabrijel MAT, FIZ, TIT od 6. do 9. razreda
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO
Irena Novak DSP

Tehnični delavci šole

Ime in priimek Naloge
Špela Groznik poslovna sekretarka
Edita Strmole Ropič računovodkinja
Liljana Turk administrativno-računovodska delavka
Stanislava Adamlje kuharica, hišnica
Jožica Barle kuharica
Silva Mandelj kuharica
Angelca Grčman kuharica
Silvo Kastelic kuhar
Branko Novak hišnik
Renata Godnjavec čistilka
Tatjana Blatnik čistilka
Andreja Ostanek čistilka
Jožefa Anžlovar čistilka
Olga Prosen čistilka