Strokovni delavci

Razredna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Lidija Oštir razredni pouk PŠ Temenica PŠ Temenica
Alenka Ivanjko OPB, OPZ   PŠ Temenica
Karla Oven OPB   PŠ Temenica
Marcel-Talt Lah TJA   PŠ Temenica
Bojana Iljaž razredni pouk 1. a 406
Mojca Kravcar razredni pouk 1. b 407
Martina Ratajec druga učiteljica in OPB 1. b 407
Petra Grum druga učiteljica in OPB 1. a 406
Anja Praznik/Tanja Koren razredni pouk 2. a 401
Jana Grabljevec razredni pouk 2. b 402
Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 303
Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 309
Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 117
Polona Lampret razredni pouk 4. b 116
Mojca Mikolič/Barbara Klopčič razredni pouk 5. a 211
Polona Habič Rus/Katja Gašperič razredni pouk 5. b 154
Marcel-Talt Lah TJA   220
Sonja Škof GOS    
Simona Zvonar OPZ    
Karla Oven ŠPO    
Martina Ratajec OPB   407
Tanja Koren OPB   406
Martina Zajc OPB    
Robert Bregar OPB    
Špela Kuselj OPB    
Jana Zupanc OPB    
Melita Zupančič OPB    
Jerca Starc spremljevalka učenke    

Predmetna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Karla Oven ŠPO 6. a 205
Lea Kastelic SLJ, TJN 6. b 206
Simona Zvonar GUM, SLJ 7. a 115

Nejka Omahen Šikonja/

M. Rupnik/M. Zupančič

DKE, GEO 7. b 151
Melita Zupančič ZGO    
Klavdija Slapar MAT 8. a 218
Sabina Rozina BIO, KEM, NAR 8. b 215
Martina Zajc ŠPO 9. a 120
Mateja Lesjak MAT, RAČ 9. b 216
Robert Bregar ŠPO   220
Jelka Rojec LUM, pomočnica ravnatelja   151
Marta Orel/Barbara Kostrevc SLJ   117
Anica Volkar SLJ   206
Marija Zajc KEM, TIT   146
Anica Vozel MAT, FIZ   120
Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ   204
Sonja Škof BIO, GOS   218
Jana Zupanc/Tina Praznik TJA, TJN   217
Katja Peršak TJA, TJN   217
Sonja Gale TJA   217
Izidor Gabrijel RAČ   202
Vesna Pačnik/Edita Bajramlić SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja   222
Mojca Bohinec SD, DSP, ISP – defektologinja   221
Nina Pavlin/Katja Kajič SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja   222
Irena Novak SD, DSP, ISP – pedagoginja   405
Anton Linec SD, DSP, ISP – psiholog   222
Jan Vodovnik spremljevalec učenca    
Alenka Smrkolj spremljevalka učenke, DSP    
Aleksander Markl ZŽS  

Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Ime in priimek Predmet in razred poučevanja Razrednik
Tjaša Koporec razredni pouk od 1. do 5. razreda
Anica Volkar SLJ, ZGO  
Marta Orel/Barbara Kostrevc SLJ  
Sonja Škof BIO, NAR  
Sabina Rozina KEM  
Nevenka Rugelj / Katja Peršak TJA  
Katja Šuštar KNJ  
Izidor Gabrijel MAT, FIZ, TIT od 6. do 9. razreda

Nejka Omahen Šikonja/

M. Rupnik/M. Zupančič

DKE, GEO  
Irena Novak DSP

Administrativni in tehnični delavci šole

Ime in priimek Naloge
Špela Groznik tajnik VIZ
Edita Strmole Ropič računovodkinja
Liljana Turk administrativno-računovodska delavka
Stanislava Adamlje gospodinjec
Jožica Barle kuharica
Silva Mandelj/ M. Klemenčič kuharica
Angelca Grčman kuharica
Silvo Kastelic kuhar
Branko Novak hišnik
Renata Godnjavec čistilka
Tatjana Blatnik čistilka
Andreja Ostanek/M. Klemenčič/Marija Lekše čistilka
Jožefa Anžlovar čistilka
Olga Prosen čistilka/kuharski pomočnik