Strokovni delavci

Razredna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Lidija Oštir razredni pouk PŠ Temenica PŠ Temenica
Alenka Ivanjko OPB, OPZ PŠ Temenica
Karla Oven OPB PŠ Temenica
Marcel-Talt Lah TJA PŠ Temenica
Bojana Iljaž razredni pouk 1. a 406
Mojca Kravcar razredni pouk 1. b 407
Martina Ratajec druga učiteljica in OPB 1. b 407
Tanja Koren druga učiteljica in OPB 1. a 406
Anja Praznik razredni pouk 2. a 401
Jana Grabljevec razredni pouk 2. b 402
Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 303
Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 309
Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 117
Polona Lampret razredni pouk 4. b 116
Mojca Mikolič razredni pouk 5. a 211
Polona Habič Rus razredni pouk 5. b 154
Marcel-Talt Lah TJA 220
Sonja Škof GOS
Simona Zvonar OPZ
Karla Oven ŠPO
Martina Ratajec OPB 407
Tanja Koren OPB 406
Martina Zajc OPB
Robert Bregar OPB
Tanja Vodenik Vozelj OPB
Jana Zupanc OPB
Melita Zupančič OPB
Jerca Starc spremljevalka učenke

Predmetna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Karla Oven ŠPO 6. a 205
Lea Kastelic SLJ, TJN 6. b 206
Simona Zvonar GUM, SLJ 7. a 115
Nejka Omahen Šikonja / M. Rupnik / M. Zupančič DKE, GEO 7. b 151
Melita Zupančič ZGO
Klavdija Slapar MAT 8. a 218
Sabina Rozina BIO, KEM, NAR 8. b 215
Martina Zajc ŠPO 9. a 120
Mateja Lesjak MAT, RAČ 9. b 216
Robert Bregar ŠPO 220
Jelka Rojec LUM, pomočnica ravnatelja 151
Marta Orel / Barbara Kostrevc SLJ 117
Anica Volkar SLJ 206
Marija Zajc KEM, TIT 146
Anica Vozel MAT, FIZ 120
Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ 204
Sonja Škof BIO, GOS 218
Jana Zupanc TJA, TJN 217
Nevenka Rugelj TJA, TJN 217
Sonja Gale TJA 217
Izidor Gabrijel MAT, RAČ 202
Edita Bajramlić SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja 222
Mojca Bohinec SD, DSP, ISP – defektologinja 221
Nina Pavlin SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja 222
Irena Novak SD, DSP, ISP – pedagoginja 405
Anton Linec SD, DSP, ISP – psiholog 222
Jan Vodovnik spremljevalec učenca

Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Ime in priimek Predmet in razred poučevanja Razrednik
Tjaša Koporec razredni pouk od 1. do 5. razreda
Anica Volkar SLJ, ZGO
Marta Orel / Barbara Kostrevc SLJ
Sonja Škof BIO, NAR
Sabina Rozina KEM
Nevenka Rugelj TJA
Katja Šuštar KNJ
Izidor Gabrijel MAT, FIZ, TIT od 6. do 9. razreda
Nejka Omahen Šikonja / M. Rupnik / M. Zupančič DKE, GEO
Irena Novak DSP

Tehnični delavci šole

Ime in priimek Naloge
Špela Groznik poslovna sekretarka
Edita Strmole Ropič računovodkinja
Liljana Turk administrativno-računovodska delavka
Stanislava Adamlje gospodinjec
Jožica Barle kuharica
Silva Mandelj / M. Klemenčič kuharica
Angelca Grčman kuharica
Silvo Kastelic kuhar
Branko Novak hišnik
Renata Godnjavec čistilka
Tatjana Blatnik čistilka
Andreja Ostanek / M. Klemenčič čistilka
Jožefa Anžlovar čistilka
Olga Prosen čistilka