Strokovni delavci

Razredna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Lidija Oštir razredni pouk, JV PŠ Temenica PŠ Temenica
Martina Zajc druga učiteljica PŠ Temenica
Nastja Novak OPB PŠ Temenica
Marcel-Talt Lah TJA, JV PŠ Temenica
Anja Praznik razredni pouk in OPZ 1. a 406
Martina Ratajec druga učiteljica in OPB 1. a 406
Jana Grabljevec razredni pouk 1. b 407
Alenka Ivanjko druga učiteljica in OPB 1. b 407
Bojana Iljaž razredni pouk 2. a 402
Mojca Kravcar razredni pouk 2. b 303
Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 401
Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 309
Tanja Koren razredni pouk 4. a 117
Polona Lampret razredni pouk 4. b 116
Vida Bregar Tomažič razredni pouk 5. a 211
Polona Habič Rus razredni pouk 5. b 154
Marcel-Talt Lah TJA, NIP 220
Sonja Škof GOS, JV 218
Simona Zvonar OPZ 115
Karla Oven ŠPO, OPB 309
Izidor Gabrijel OPB 202
Dragica Gračner OPB 401
Katja Peršak OPB 217
Robert Bregar OPB 309
Jana Crnkovič OPB   401
Jana Zupanc OPB, NIP   145
Saša Koleša spremljevalka učenke    

Predmetna stopnja

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
Polona Kastelic TJA, ZGO 6. a 205
Nina Pavlin SD, DSP 6. b 222
Barbara Kostrevc SLJ 7. a 207
Vesna Pačnik SD, DSP 7. b 220
Karla Oven ŠPO, IP, NIP 8. a 215
Lea Kastelic SLJ, IP 8. b 206
Simona Zvonar GUM, SLJ 9. a 115
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO 9. b 151
Martina Jurkovič MAT 218
Sabina Rozina BIO, KEM, NAR, IP 215
Martina Zajc ŠPO, IP, NIP TEL.
Mateja Lesjak MAT, IP, NIP 216
Robert Bregar ŠPO, IP TEL.
Jelka Rojec LUM, pomočnica ravnatelja 105
Jana Crnkovič IP, NIP 220, 216
Marija Zajc KEM, TIT, IP, NIP 146
Anica Vozel MAT, FIZ 120
Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA 204
Sonja Škof BIO, GOS, IP, JV 218
Maja Rupnik Leskovar TJA 217
Jana Zupanc NIP 154
Katja Peršak TJA, IP 217
Izidor Gabrijel RAČ, IP 202
Vesna Pačnik SD, DSP, ISP – defektologinja 222
Mojca Bohinec SD, DSP, ISP – defektologinja 221
Nina Pavlin SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja 222
Irena Novak SD, DSP, ISP – pedagoginja 405
Anton Linec SD, DSP, ISP – psiholog 222

Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Ime in priimek Predmet in razred poučevanja
Tjaša Kozlevčar / Karmen Mandelj razredni pouk
Jana Crnkovič SLJ, TJN
Sonja Škof BIO, NAR
Sabina Rozina KEM
Katja Peršak TJA
Izidor Gabrijel MAT
Anica Vozel FIZ
Martina Jurkovič MAT
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO
Polona Kastelic ZGO
Mojca Bohinec, Anton Linec, Irena Novak, Vesna Pačnik, Nina Pavlin DSP, ISP

Tehnični delavci šole

Ime in priimek Naloge
Špela Groznik tajnik VIZ
Nives Kržičnik računovodkinja
Liljana Turk administrativno-računovodska delavka
Stanislava Adamlje gospodinjec
Jožica Barle kuharica
Angelca Grčman kuharica
Silvo Kastelic kuhar
Olga Prosen kuharska pomočnica/čistilka
Jakob Murnc hišnik
Tatjana Blatnik čistilka
Renata Godnjavec čistilka
Andreja Ostanek čistilka
Jožefa Anžlovar čistilka
Marija Klemenčič čistilka
Olga Pečjak čistilka