Učenci

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2014/2015 šolo obiskuje 379 učencev na matični šoli in 17 na Podružnični osnovni šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični deluje tudi podružnična osnovna šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok. V šolskem letu 2013/2014 je šolo v CZBO obiskovalo 270 učenec, ki so prihajali iz 156 slovenskih šol.