Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Razred Učenci Učenke Skupaj
1. a 9 11 20
1. b 10 11 21
2. a 7 9 16
2. b 8 8 16
3. a 14 13 27
3. b 16 12 28
1.―3. r. 64 64 128
4. a 9 12 21
4. b 10 12 22
5. a 11 8 19
5. b 13 7 20
6. a 8 11 19
6. b 10 10 20
4.―6. r. 61 60 121
7. a 14 13 27
7. b 14 13 27
8. a 7 13 20
8. b 9 10 19
9. a 8 12 20
9. b 9 13 22
7.―9. r. 61 74 135
1.―9. r. 186 198 384

 

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

Razred Učenke Učenci Skupaj
1. T 4 4 8
2. T 2 4 6
1. in 2. T 6 8 14

 

Število učencev v POŠ CZBO

V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 155 šol. V  bolnišnično šolo je bilo vključenih 269, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov je načrtovana organizacija pouka v šolskem letu 2016/2017.

 Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO)

Šola Učenci Učenke Skupaj
Matična šola 186 198 384
PŠ Temenica 8 6 14
Skupaj 194 204 398