Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Razred Učenci Učenke Skupaj Učilnica
1. a 18 8 26 406
1. b 17 8 25 407
2. a 6 11 17 402
2. b 5 12 17 303
3. a 14 10 24 401
3. b 14 11 25 309
1.–3. r. 74 60 134  
4. a 10 15 25 117
4. b 12 13 25 116
5. a 10 9 18 211
5. b 10 9 19 154
6. a 13 12 25 205
6. b 16 10 26 215
4.–6. r. 71 68 139  
7. a 9 12 21 207
7. b 9 12 21 220
8. a 10 10 20 216
8. b 14 7 21 206
9. a 7 12 19 115
9. b 10 10 19 151
7.–9. r. 59 63 122  
1.−9. r. 204 191 395  

 

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

Razred Učenci Učenke Skupaj
1. T 4 1 5
2. T 5 3 8
1. in 2. T 9 4 13

 

Število učencev v POŠ CZBO

V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu s 142 šol. V  bolnišnično šolo je bilo vključenih 266 učencev, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 15 dni. Na podlagi teh podatkov je načrtovana organizacija pouka v šolskem letu 2019/2020.

 Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO)

Šola Učenci Učenke Skupaj
Matična šola 204 191 394
PŠ Temenica 9 4 12
Skupaj 213 195 408