Šolska svetovalna služba

 V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja šole, opravlja poklicno svetovanje ter pomaga reševati socialno problematiko učencev. Prav tako vodi dejavnosti v zvezi z nadarjenimi učenci, s poklicnim usmerjanjem in z uveljavljanjem pravic ter dolžnosti učencev. Delavke svetovalne službe in učiteljice DSP z vodjo strokovnega aktiva učiteljev DSP in svetovalne službe Nino Pavlin so:

  • Mojca Bohinec, defektologinja;
  • Vesna Konda, defektologinja;
  • Irena Novak, pedagoginja;
  • Nina Pavlin, socialna pedagoginja;
  • Manja Slak, socialna pedagoginja;
  • Veronika Zajc, inkluzivna pedagoginja.
Dostopnost