Šolski koledar

Letni koledar razporeditve pouka

V šolskem letu 2019/2020 je 189 dni pouka.

Razporeditev pouka, proslav, počitnic ipd.

Pouk se prične v ponedeljek, 2. septembra 2019, in konča v sredo, 24. junija 2020.

Za učence devetih razredov je zaključek pouka v ponedeljek, 15. junija 2020.

Zaključek šolskega leta je v ponedeljek, 31. 8. 2019.

Pouk je razdeljen na 2 ocenjevalni obdobji:

  • 1. ocenjevalno obdobje: 2. september 2019–31. januar 2020
  • 2. ocenjevalno obdobje: 1. februar 2020–24. junij 2020

Počitnice:

  • jesenske počitnice: 28. oktober–1. november 2019
  • novoletne počitnice: 25. december 2019–2. januar 2020
  • zimske počitnice: 17. februar−21. februar 2020
  • prvomajske počitnice: 27. april–1. maj 2020

Informativna dneva za vpis v srednje šole:

  • 14. in 15. februar 2020

Razdelitev spričeval

Podelitev spričeval za učence 9. razreda bo v petek, 12. 6. 2020. Za učence od 1. do 8. razreda pa v sredo, 24. 6. 2020.