Svet zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Predstavniki zaposlenih:

Predstavniki sveta staršev:

Predstavniki občine:

Poslovnik sveta zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
(posodobljen 29. 2. 2016)


Zapisniki sveta zavoda: