Učbeniški sklad

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Poslovanje učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Obrazci z navodili za izposojo so bili učencem posredovani v prvih dneh junija. Izposojevalnina se oblikuje glede na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci bodo ob koncu šolskega leta vrnili izposojene učbenike. Za poškodovane in izgubljene učbenike boste morali starši poravnati stroške skladno s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učbeniški sklad upravljata Nina Pavlin in Katja Šuštar.