Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet in so namenjeni izposoji, ter zbirka učnih gradiv oz. delovnih zvezkov  za 1., 2. in 3. razred osnovne šole, ki jih učenci prejmejo v uporabo kot končni uporabniki. Izposojevalnino plačuje Ministrstvo za  vzgojo in izobraževanje, zato je izposoja učbenikov za vse učence brezplačna.

Vsi učenci naše šole (1. – 9. razred) na prvi šolski dan brezplačno prejmejo v uporabo učbeniški komplet za razred, ki ga bodo tisto šolsko leto obiskovali. V ta namen ni potrebno izpolnjevati nobenega obrazca.

Učenci prvega triletja prejmejo tudi brezplačni komplet učnih gradiv oz. delovnih zvezkov, ki jih na koncu leta ne vračajo in ostanejo v njihovi lasti.

Šola bo naročila gradivo za naravoslovje in tehniko za 4. in 5. razred.  Zato starši tega gradiva sami ne kupujete. Znesek boste  poravnali po položnici.

Vse izposojene učbenike je potrebno konec šolskega leta vrniti. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne, je višina odškodnine določena na podlagi starosti ter nabavne cene učbenika.

Učenec, ki prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora ob prekinitvi šolanja oziroma ob prepisu na drugo šolo vrniti vse izposojene učbenike.

Upravljavka učbeniškega sklada (knjižničarka) spremlja izposojo učbenikov iz sklada, pripravi analizo stanja in okvirni program potreb novih učbenikov za naslednje šolsko leto. Knjižničarka vodi evidenco vseh učbenikov v učbeniškem skladu, evidenco izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih, pripravi pa tudi poimenski seznam učencev (prvo triletje), ki učna gradiva prejmejo v uporabo kot končni uporabniki. Evidenco pridobljenih in porabljenih sredstev učbeniškega sklada vodi računovodstvo šole. Upravljavka učbeniškega sklada je knjižničarka Monika Štaut Retar.

Na spodnjih povezavah si lahko snamete in natisnete sezname učnih gradiv in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025:

 

 

 

Dostopnost