Šolski sklad

V šolskem letu 2008/2009 smo na naši šoli ustanovili šolski sklad. Sestavljajo ga strokovni delavci in predstavniki staršev.

S šolskim letom 2012/2013 smo izvolili nove člane Upravnega odbora šolskega sklada in na prvi seji izvolili organe sklada, sprejeli dopolnitve pravilnika delovanja in plan dela v tem šolskem letu.

Skladno s šolsko zakonodajo in za večjo materialno podporo vzgojno-izobraževalnemu delu deluje šolski sklad, ki skrbi za:

  • podporo različnim projektom, ki se izvajajo v šoli,
  • pomoč nadarjenim učencem,
  • financiranje razširjenega programa (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, kulturne predstave …),
  • nakup opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio- in videooprema),
  • zviševanje standarda in kvalitete pouka,
  • pomoč socialno šibkim učencem.

V Upravni odbor šolskega sklada so imenovani člani. Upravni odbor vodi Lidija Oštir.

Pravila delovanja šolskega sklada (osveženo 10. 5. 2017)

Poročilo o delovanju sklada 2009-2016