Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2017/2018 načrtujemo tri skupne roditeljske sestanke, in sicer:

  •  21. septembra 2017,
  •  novembra – decembra 2017,
  •  februarja – marca 2018.

Sestanki bodo praviloma potekali na sledeči način:

  • prvi del bo skupen za vse starše,
  • drugi del bo namenjen oddelčnim sestankom s starši,
  • tretji del pa individualnemu razgovoru s starši.