Roditeljski sestanki

V šolskem letu načrtujemo tudi tri skupne roditeljske sestanke, in sicer:

  • 28. september 2016,
  •  december 2016,
  •  marec 2017.

Sestanki bodo praviloma potekali na sledeči način:

  • prvi del bo skupen za vse starše,
  • drugi del bo namenjen oddelčnim sestankom s starši,
  • tretji del pa individualnemu razgovoru s starši.