Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti (ID). V ID se učenci vključujejo prostovoljno, le-te pa so namenjene predvsem sprostitvi, razvijanju dejavnosti, ki učence zanimajo, in razvijanju sposobnosti. Nekatere interesne dejavnosti izvajajo učitelji, ki poučujejo na šoli, nekatere pa izvajamo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in so lahko plačljive.

Izvajale se bodo tiste interesne dejavnosti, v katere bo prijavljeno najmanj šest učencev/učenk. Urniki se lahko zaradi različnih usklajevanj še spremenijo.

Strokovni delavci šole si želimo, da je vsak učenec vključen v vsaj eno interesno dejavnost.

V devetletki sta na razpolago dve uri interesnih dejavnosti na oddelek. V okviru teh ur delujejo tudi otroški in mladinski pevski zbori. Pri organizaciji in izvedbi nekaterih dejavnosti se povezujemo z društvi in s klubi v naši občini.

Pred začetkom novega šolskega leta mentor ID oblikuje predlog dejavnosti ter izdela okviren program dela. Po potrditvi programa oblikuje letno pripravo in jo odda še pred začetkom izvajanja ID. Šola s pomočjo predstavitve/ponudbe dejavnosti predstavi učencem in staršem nabor interesnih dejavnosti v drugem tednu septembra na spletni strani šole. S pomočjo prijavnic se oblikujejo seznami prijav na dejavnost. Mentorji praviloma v zadnjem tednu septembra začnejo izvajati uvodne ure ID. Opravljene ure mentorji redno vpisujejo v e-dnevnik.

Koncept dela ID koordinira Karla Oven.

Tabela načrtovanih interesnih dejavnosti za šolsko leto 2022/2023.

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED ŠT. UR ČAS MENTOR/-ICA PROSTOR
1.       SPRETNI PRSTKI 1. 30 sreda, 11.55–12.40 ANJA PRAZNIK UČILNICA 406
2.       PRAVLJIČNA URICA 1. 30 četrtek,11.05–11.50 ALENKA IVANJKO UČILNICA 309
3.       101 IGRA 1. 30 četrtek, 11.05–11.50 MARTINA ZAJC UČILNICA 319
4.       OTROŠKI PEVSKI ZBOR  OPZ1 1. 30 ponedeljek,  11.55– 12.40 DOMINIK JAKŠIČ UČILNICA 115
5.       OTROŠKI PEVSKI ZBOR  OPZ2 2. 30 ponedeljek, 13.00– 13.45 DOMINIK JAKŠIČ UČILNICA 115
6.       OTROŠKI PEVSKI ZBOR  OPZ3 3.–5. 70 torek in sreda, 13.00–13.45 SIMONA ZVONAR UČILNICA 115
7.       NEMŠČINA 6.–7. 30 torek, 13.50–14.35 JANA ZUPANC UČILNICA 201
8.       MLADINSKI PEVSKI ZBOR – MPZ 6.–9. 140 ponedeljek, 11.55–14.35 SIMONA ZVONAR UČILNICA 115
9.       INŠTRUMENTALNI KROŽEK (KLJUNASTA FLAVTA) 3.–7. 35 ponedeljek ,13.00–13.45 oz. po dogovoru POLONCA LAMPRET UČILNICA 116
10.     NOVINARSKI KROŽEK 3.–9. 15

petek, 11.55–12.40

po dogovoru

TINA ORAČ GORNIK PO DOGOVORU,  E-POŠTI
11.     MLADI KNJIŽNIČAR 4.–5. 30 po dogovoru MONIKA ŠTAUT RETAR KNJIŽNICA
12.     KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 6.–9. 30 po dogovoru MONIKA ŠTAUT RETAR KNJIŽNICA
13.     TEHNIŠKI KROŽEK 6.–9. 20–30 po dogovoru MARIJA ZAJC UČILNICA 146
14.     KEMIJSKI KROŽEK 9. 30 po dogovoru MARIJA ZAJC UČILNICA 215
15.     PLANINSKI KROŽEK 1.–9. 35 petek, sobota, nedelja BOJANA ILJAŽ, POLONCA LAMPRET NARAVA
16.     MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA 6.–9. 30 torek, 13.00–13.45 (oz. po dogovoru) JASNA COLNERIČ UČILNICA 207
17.     RECITACIJSKI KROŽEK 6.–9. 30 torek, 13.50–14.35 (oz. po dogovoru) JASNA COLNERIČ UČILNICA 207
18.     PRVA POMOČ 6.–9. 30 po dogovoru VESNA KONDA UČILNICA  218
19.     RUŠČINA 7.–9. 30 po dogovoru PETRA NEDELKO UČILNICA 220
20.     ODBOJKA 6.–7. 30 sreda, 13.00–13.45 TANJA KOREN TELOVADNICA
21.     MINI ODBOJKA 4.–5. 30 ponedeljek, 13.00–13.45 KARLA OVEN TELOVADNICA
22.     101 IGRA 2. 30 petek, 11.05–11.50 JANA GRABLJEVEC UČILNICA 407
23.    

Kresnička –

POSKUSI IZ NARAVOSLOVJA

4.–5.

15

 

strnjeno pred tekmovanjem POLONCA LAMPRET UČILNICA 116
24.     VESELA ŠOLA 7. r. 50 ponedeljek, 10.15–11.50, sreda, 10.15–11.50, kadar ni LUM ali TEH JELKA ROJEC UČILNICA 151
25.     ZGODOVINSKI KLUB 7.–9. 35 po dogovoru POLONA KASTELIC UČILNICA 205
26.     KLEKLJANJE 4.–9. 35 sreda, 13.00–14.35, po dogovoru ANGELCA MOHORIČ PO DOGOVORU

PODRUŽNIČNA ŠOLA

  NAZIV ID RAZRED URE ČAS MENTOR/-ICA PROSTOR
1.       DRUŽABNE IGRE 1.–2. T 30 sreda, 11.55–12.40 Katarina Dremelj učilnica, igrišče
2.       OTROŠKI PEVSKI ZBOR TEMENICA 1.–2. T 70

torek, 11.55–12.40,

četrtek, 11.05–11.50

Špela Kuselj učilnica
3.       PRAVLJIČNI VRTILJAK 1. T 30 ponedeljek, 11.05–11.55 Špela Kuselj učilnica
4. GIBALNE URICE 1.–2. T 30 četrtek, 13.00–13.45 Karla Oven učilnica, igrišče

 

Dostopnost