Poklicno usmerjanje

Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika je izbira poklica oziroma izobraževanja. Da bi pridobili kar največ dobrih informacij za naše učence in njihove starše, med drugimi rednimi aktivnostmi poklicnega usmerjanja (vprašalnik o poklicni poti, MFBT, timske konference, KIK …) organiziramo več predstavitev izobraževalnih programov srednjih šol, na katerih večinoma sodelujejo naši bivši učenci. Na predstavitve, ki so praviloma med tednom v popoldanskem času, povabimo zainteresirane učence višjih razredov in njihove starše.

V naši šoli v šolskem letu 2016/2017 načrtujemo v okviru programa poklicne orientacije in poklicnega informiranja učencev višjih razredov osnovne šole v mesecu januarju predstavitev srednjih šol in njihovih izobraževalnih programov – t. i. tržnico poklicev.

V januarju 2017 je z učenci zaključnega razreda načrtovan tudi obisk Informative, največje sejemske prireditve s področja izobraževanja, ki že nekaj let poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Nadaljevali bomo tudi projekt Drugače o poklicih – ogled delovnih mest pri delodajalcih. S projektom, ki poteka v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, se spodbuja seznanjanje šolajoče se mladine s poklicem v praksi, saj lahko takšna izkušnja bistveno pomaga pri odločanju o poklicni poti. Učenci, ki jih določena področja še posebej zanimajo, si s starši v popoldanskem času lahko organizirano ogledajo različna delovna mesta. Koncept poklicnega usmerjanja oziroma karierne orientacije bosta izvajala Vesna Pačnik in Anton Linec.

Če imajo kakršno koli vprašanje v zvezi s poklicem, vpisom v srednje šole, vpisnimi pogoji, …, lahko pošljejo elektronsko sporočilo (e-mail) na naslov:

poklicno.usmerjanje@gmail.com

Prav tako, lahko vprašanje zapišejo na list in ga oddajo v nabiralnik za Šolsko skupnost.

Odgovore na zastavljena vprašanja lahko preberejo na šolski spletni strani v rubriki Poklicno usmerjanje in kliknejo na Vprašanja in odgovori ali pa jih preberejo v šoli na oglasni deski, kjer bodo predstavljeni anonimno. Odgovor bo objavljen v roku treh delovnih dni.

Vprašanja, ki bodo v nabiralniku za Šolsko skupnost bomo prav tako objavili na šolski spletni strani in oglasni deski.