Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, to je ob koncu 6. in 9. razreda, je obvezno NPZ. V šolskem letu 2017/2018 bodo šestošolci in devetošolci preverjali znanje iz naslednjih predmetov:

  Slovenščina   Matematika  

Angleščina*

Tehnika in tehnologija**

Čas petek 4. maj 2018   ponedeljek 7. maj 2018   sreda 9. maj 2018

*Za učence 6. razreda je tretji predmet angleščina.
**Za učence 9. razreda je tretji predmet tehnika in tehnologija.

Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:

  • prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
  • sproti preverjati učinkovitost učnih načrtov,
  • pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
  • razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

Podrobnejša pojasnila in navodila bodo učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih. Nacionalno preverjanje znanja koordinira Anton Linec.