Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, to je ob koncu 6. in 9. razreda, je obvezno NPZ. V šolskem letu 2016/2017 bodo šestošolci in devetošolci preverjali znanje iz naslednjih predmetov:

Slovenščina   Matematika  

Angleščina*

Šport**

Čas četrtek 4. maj 2017 ponedeljek 8. maj 2017 sreda 10. maj 2017

*za učence 6. razreda je tretji predmet angleščina

**za učence 9. razredov je tretji predmet šport

Podrobnejša pojasnila in navodila bodo učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.