Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja – 6. in 9. razred

  1. maj 2019 – slovenščina, 6. in 9. razred
  2. maj 2019 – matematika, 6. in 9. razred
  3. maj 2019 – angleščina 6. razred
  4. maj 2019 – domovinska in državljanska kultura in etika

Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:

  • prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
  • sproti preverjati učinkovitost učnih načrtov,
  • pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
  • razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

Podrobnejša pojasnila in navodila bodo učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih. Nacionalno preverjanje znanja koordinira Anton Linec.