Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti učenci uresničujejo cilje učnega načrta. Vsebine predmetov se medsebojno povezujejo.

Za vsako dejavnost (ND, KD, ŠD, TD, šola v naravi …) odgovorni vodja v sodelovanju z ostalimi člani izdela pripravo oz. program, ki vsebuje: cilje dejavnosti, vsebino, časovno razporeditev, finančno konstrukcijo, obvestila staršem, način evalvacije.

Priprava/program je sestavni del letnega delovnega načrta in mora biti pripravljen in oddan pomočniku ravnateljice vsaj sedem delovnih dni pred načrtovano izvedbo. V primeru prevoza pa 14 dni.

Pri načrtovanju dni dejavnosti so učitelji pozorni na uresničevanje ciljev. Po izvedbi dneva dejavnosti posamezni aktivi naredijo evalvacijo, v okviru katere ugotavljajo, kaj je bilo dobro in kaj ne ter ali bi bilo smiselno dan dejavnosti v taki obliki ponoviti naslednje leto. Na podlagi primerov dobre prakse obstaja nabor dni dejavnosti, ki se ga dopolnjuje in po potrebi spreminja. Pri izbiri dni dejavnosti smo pozorni tudi na spremljajoče stroške.

Vsebinski in časovni razpored dni dejavnosti

 

Dostopnost