Skoči na glavno vsebino

Tečaji

KOLESARSKI IZPIT

Kolesarski izpit vključuje teorijo, spretnostno vožnjo na poligonu in spretnostno vožnjo po prometnih površinah. Teoretične vsebine učenci predelajo v 5. razredu znotraj rednega pouka pri predmetih naravoslovje in tehnika, družba in oddelčna skupnost. Spretnostno vožnjo na poligonu opravijo učenci na dnevu dejavnosti, praktično pa spomladi v popoldanskem času, po končanem pouku.

PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE 1. RAZREDA

Tečaj plavanja za učence 1. in 2. razreda bo organiziran v bazenu CZBO Šentvid pri Stični po pouku. Tečaj traja deset šolskih ur. Na Zvezo športnih organizacij ter Zavod Planica bomo vložili zahtevek za sofinanciranje tečaja. Koordinatorica tečaja je Karla Oven.

PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE 3. RAZREDA V OKVIRU POUKA ŠPORTA

20-urni tečaj plavanja je v 3. razredu določen z učnim načrtom za pouk športa. Tečaj bomo organizirali v bazenu CZBO Šentvid pri Stični po pouku. Urnik bo med izvajanjem plavalnega tečaja prilagojen. Koordinatorji tečaja so Tina Orač Gornik, Martina Zajc in Robert Bregar.

Cilj tečaja je, da so po končanem tečaju vsi učenci prilagojeni na vodo in preplavajo 25 metrov. Tečaj izvajajo učitelji športa. Učenci imajo skladno s tem manjše število ur pouka ŠPO na teden, kot je določeno v predmetniku v preostalih tednih pouka. Tečaj je financiran s strani MIZŠ.

Dostopnost