Tečaji

V prvem razredu bo organiziran 10-urni in v tretjem razredu 20-urni plavalni tečaj, v petem razredu pa tečaj za opravljanje kolesarskega izpita. Vse tri tečaje sofinancira šolsko MIZŠ. V primeru, da bodo stroški presegli višino sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, bodo razliko pokrili udeleženci.

Vsebina Razred Kraj Čas Nosilec
Plavalni tečaj 1. in PŠ Temenica Šentvid pri Stični 8.–12. 5. 2017 Anja Praznik, Jana Grabljevec, Ana Potokar  Blatnik, Lidija Oštir, Alenka Ivanjko, Karla Oven
Plavalni tečaj 3. Šentvid pri Stični 5.–13. 10. 2016

Jana Šetina Tomažič, Tina Orač Gornik, Robert Bregar,

Martina Zajc

Kolesarski izpit 5. Šentvid pri Stični oktober 2016–maj 2017 Polona Habič Rus, Laura Ambrožič