Ravnatelj

Šolo upravlja ravnatelj Janez Peterlin, pedagoški vodja in poslovodni organ.

Nagovor ravnatelja

Pričelo se je novo šolsko leto. Učenci so se v šolo vrnili nasmejani in sproščeni. Po učilnicah, hodnikih in avlah je čutiti veliko pozitivne energije. Tudi učitelji pričenjajo šolsko leto sproščeno in hkrati v svoji ustvarjalni vnemi usklajujejo še zadnje malenkosti, ki bodo omogočile, da bo šolsko leto potekalo brez nepotrebnih stresnih situacij. V prvih dneh šolskega leta ste tudi starši s svojimi pristopi, gestami in spodbudnimi besedami učiteljem pokazali, da jim zaupate in cenite celotno delo naše šole. Naj se to medsebojno zaupanje in pozitivna sinergija nas vseh, ki se vključujemo v delo šole, nadaljuje skozi celotno šolsko leto.

V tem šolskem letu bomo v Šentvidu proslavili pomemben jubilej, in sicer 232 let šolstva v Šentvidu in 50 let zgradbe na obstoječem mestu. Na ta pomemben dogodek se v šoli že nekaj časa pripravljamo. Tako bomo 21. oktobra 2016 v športni dvorani pripravili osrednjo prireditev. Ob tej priložnosti bomo izdali tudi zbornik o zgodovini šolstva v Šentvidu pri Stični, v prostorih šole pa bodo pripravljene zanimive razstave. To bo osrednja šentviška šolska prireditev in prepričani smo, da se boste krajani in seveda tudi bivši učenci in učitelji prireditve udeležili.

Novo praznično šolsko leto je priložnost za razmislek, kako z raznimi aktivnostmi in projekti še nadgraditi dosedanje uspešno vzgojno-izobraževalno delo. Čeprav je minulo šolsko leto samo še del šolske kronike, ne moremo in ne smemo mimo dogodkov, ki so negativno zaznamovali našo šolo. Številne diskreditacije, anonimne prijave, poseganje v avtonomnost in strokovnost šolskega prostora je pustilo svoje posledice. Strokovni delavci smo se ukvarjali z zadevami, ki s strokovnim delom nimajo nič skupnega. Da je šla zadeva v popolnoma napačno smer, so pokazali inšpekcijski pregledi, ki pri našem strokovnem delu in poslovanju niso zaznali nepravilnosti. Pomembno pa je poudariti, da je večina staršev naše strokovno delo podprla, za kar smo jim hvaležni. Vsi strokovni delavci namreč delamo za dobrobit vaših otrok, naših učencev. Verjamemo, da bomo z medsebojnim sodelovanjem in predvsem s spoštovanjem bogatili vzgojno-izobraževalno delo v novem šolskem letu 2016/2017.

Kot vsako prejšnje tudi letošnje šolsko leto začenjamo z velikimi načrti in cilji – ti so, ob obilici pozitivne energije, ki jo je začutiti na šolskih hodnikih, uresničljivi. Pozabimo na osebne ambicije in zamere ter izkoristimo čas ter novo šolsko leto, da oblikujemo šolski prostor, v katerem se bomo vsi dobro počutili.