Šolsko tekmovanje Bober

Med 11. in 15. novembrom 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober.

Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov.

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.

V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja ACM Bober udeležilo več kot 28 800 tekmovalcev iz cele Slovenije.

Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je z naše šole udeležilo več kot 100 učencev.

Prejemniki bronastih priznanj so:

  • Jaka Boh, Nika Čebular, Mirjam Dremelj, Julia Flajnik, Lenart Hobič, Anamarija Kastelic, Vid Likar, Sara Marinčič, Nik Meško, Gal Miklavčič Grabljevec, Katarina Moškrič, Žan Nograšek, Nika Oštir Verbič, Maša Pečjak, Lina Rus, Tinkara Šteh, Anže Turk, Pia Uhan, Taja Končar, Jan Pečan, Taja Žurga,
  • Lina Bogolin Rakar, Pija Čebular, Jurij Jereb, Julita Kemperle, Matija Širovnik, Miha Skubic, Tristan Maj Udovič Bes, Gašper Zorec, Karin Zupančič,
  • Denis Berdajs, Lara Bizjak, Daša Fajdiga, Zoja Nograšek, Neža Turk, Nany Urbas
  • Karin Markovič, Tia Sinic, Manca Vencelj, Neža Zupančič,
  • Jure Koleša, Vid Perpar, Brina Šket, Isabela Strojanšek, Jakob Verbič
  • Luka Bogolin Rakar, Tina Medved, Špela Mohar, Martin Pongrac, Anika Sreš,
  • Maks Damjanić, Sara Pahar, Gaja Rovanšek, Valter Zaletel,
  • Alja Božič, Vid Hojč, Iva Košćak Mencin, Alla Kvashina.

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 18. januarja 2020, na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, se je uvrstil LUKA BOGOLIN RAKAR.