Misli in nasveti

Nekaj osnovnih navodil lepega obnašanja

 • Ÿ  Pazite na svoj ugled in ugled šole.
 • Ÿ  Na poti v šolo in iz nje se obnašajte dostojno.
 • Ÿ  Upoštevajte prometne predpise, saj s tem skrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Ÿ  Zelenice in nasadi lepšajo okolico šole.
 • Ÿ  Naša skupna skrb je lepo urejena in čista okolica.
 • Ÿ  Spoštujte učitelje, druge delavce šole, sošolce in druge učence.
 • Ÿ  Posebno pozornost namenite obiskovalcem šole.
 • Ÿ  Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in tudi opravičiti, če je potrebno.

Da bom uspešen učenec, moram:

 • Ÿredno obiskovati pouk,
 • Ÿvedno nositi v šolo šolske potrebščine,
 • Ÿsodelovati pri pouku in poslušati učiteljevo razlago,
 • Ÿskrbeti za urejenost zvezkov in zapiskov,
 • Ÿpri učenju uporabljati učbenik, delovne liste,
 • Ÿv knjižnici pridobiti dodatno knjižno gradivo,
 • Ÿdelati raziskovalne naloge,
 • Ÿizpisovati učno gradivo v miselnih vzorcih,
 • Ÿzaprositi za dodatno razlago, če česa ne razumem,
 • uporabljati slovar, računalnik …,

Problem lahko rešim s pogovorom:

 • Ÿ  s sošolcem,
 • Ÿ  z razrednikom,
 • Ÿ  s šolsko svetovalno službo,
 • Ÿ  z ravnateljem,
 • Ÿ  s starši,
 • Ÿ  ali pa pokličem na zaupni telefon TOM 116 111.