Skoči na glavno vsebino

Misli in nasveti

Nekaj osnovnih navodil lepega obnašanja

 • Pazite na svoj ugled in ugled šole.
 • Pomagajte ljudem in sošolcem v težavah.
 • Ne storite nič takega, kar tudi vi ne želite, da drugi storijo vam.
 • Nesporazume in težave rešujte strpno in s pogovorom.
 • Na poti v šolo in iz nje se obnašajte dostojno.
 • Upoštevajte prometne predpise, saj s tem skrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Zelenice, nasadi, klopi, mize, skulpture … lepšajo okolico šole.
 • Naša skupna skrb je lepo urejena in čista okolica.
 • Spoštujte učitelje, druge delavce šole, sošolce in druge učence.
 • Posebno pozornost namenite obiskovalcem šole.
 • Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in tudi opravičiti, če je potrebno.

Da bom uspešen učenec, moram:

 • redno obiskovati pouk,
 • vedno nositi v šolo šolske potrebščine,
 • sodelovati pri pouku in poslušati učiteljevo razlago,
 • skrbeti za urejenost zvezkov in zapiskov,
 • pri učenju uporabljati učbenik, delovne liste,
 • v knjižnici pridobiti dodatno knjižno gradivo,
 • delati raziskovalne naloge,
 • izpisovati učno gradivo v miselnih vzorcih,
 • zaprositi za dodatno razlago, če česa ne razumem,
 • uporabljati slovar, računalnik …

Problem lahko rešim s pogovorom:

 • Ÿ  s sošolcem,
 • Ÿ  z razrednikom,
 • Ÿ  s šolsko svetovalno službo,
 • Ÿ  z ravnateljem,
 • Ÿ  s starši,
 • Ÿ  ali pa pokličem na zaupni telefon TOM 116 111.
Dostopnost