Valvasor in Bogenšperk

V torek, 9. 4. 2024, so imeli osmošolci kulturni dan. Obiskali so grad Bogenšperk in bolje spoznali življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja. Ogledali so si renesančni grad od znotraj in zunaj. Grad ima bogato zgodovino in je zamenjal kar nekaj lastnikov pred je postal Valvasorjev. Slednji mu je pridal pomen centra znanja, saj se je na gradu nahajala velika zbirka različnih instrumentov, starih novcev, predvsem pa življenje teklo v smeri zbiranja vsega znanega o takratni deželi Kranjski. Da bi jo Valvasor čim bolje spoznal, jo je prepotoval po dolgem in počez, jo opisal in tudi narisal. S tem namenom je ustanovil tudi svoje grafično podjetje, bakroreznico. Končni rezultat pa je bil viden leta 1689 z izidom Slave vojvodine Kranjske. Pod enim samim naslovom se skriva kar 15 knjig.  Za objavo tako obsežnega dela, je bilo potrebno kar nekaj denarja, ki se pa avtorju žal ni povrnil. Še več, izčrpal ga je do te mere, da je moral prodati vse svoje premoženje, da je poplačal dolgove. A nič ne de, zaradi Valvasorja vemo, kako deluje presihajoče jezero v Cerknici, od kod in kam  gre človeška ribica,  in nenazadnje, kako izgledajo čarovnice. Grad v svoji muzejski zbirki prikazuje tudi posebne priprave, ki so izvabile iz žensk priznanje o njihovih nadnaravnih močeh.

Na koncu so  učenci spoznali še grajski park in v drevoredu likovno poustvarili njihova debla.