Bolje pripravljen kot poplavljen!

V začetku šolskega leta so učenci in učenke pisali literarne prispevke na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!« S slednjimi so zastopali našo šolo na regijskem literarnem natečaju s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostave URSZR Ljubljana. Na regijskem nivoju so bili najbolje ocenjeni prispevki naslednjih učencev in učenk:

Lana Zoja Strnad, 6. a razred (mentorica Barbara Kostrevc),

Enej Vinšek, 7. a razred (mentorica Barbara Kostrevc),

Anna Kokolj, 9. b razred (mentorica Lea Kastelic).

Njihovi prispevki so bili uvrščeni v nadaljnji izbor na državni ravni. Učencem in mentoricama iskrene čestitke!