Dan varnosti

V četrtek, 22. septembra 2016, je potekal na šoli OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični dan dejavnosti na temo varnosti in evakuacije. Vsi učenci so se najprej zbrali v šolski avli, kjer so prisluhnili krajšemu predavanju o prometni in požarni varnosti.

O skrbi za bolj varno pot v šolo so spregovorili:

  • Janez Peterlin, ravnatelj Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
  • Tomaž Smole, podžupan občine Ivančna Gorica,
  • Majda Zorec Karlovšek, Združenje FORTOX,
  • Igor Velov, direktor Agencije Republike Slovenije za varnost prometa,
  • Boštjan Smolej, Generalna policijska uprava, Policija,
  • Janez Hudej, Gibanje »Še vedno vozim – vendar ne hodim«,
  • Damijan Mišigoj, vodja policijskega okoliša Ivančna Gorica.

Sledila je napovedana evakuacija učencev in delavcev šole. Ko se je oglasila sirena, so v vaji evakuacije zapustili šolo in se zbrali na šolskem igrišču. Spremljali so prihod gasilcev ter reševanje in oskrbovanje ponesrečencev, za kar so poskrbele tudi učenke prve pomoči. Po zaključku evakuacije in poročilu gasilcev, da so uspešno rešili in oskrbeli zastrupljene in da v šoli ni več nikogar, so nadaljevali z delom po skupinah.

Po malici je bilo na vrsti tekmovanje mladih gasilcev  šestih gasilskih društev, v telovadnici pa so preizkusili »alko« očala, kjer so na osnovi praktičnih vaj z očali, ki simulirajo opitost, pridobili izkušnjo, kako alkohol zmanjšuje njihove sposobnosti za opravljanje določenih del. Gospa dr. Majda Zorec Karlovšek je poudarila pomen alkoholnih ključavnic, ki bodo vgrajene v šolske avtobuse v občini Ivančna Gorica. Nova spoznanja  so zaokrožili tudi z reševanjem učnih listov.

Prisluhnili so tudi gospodu Janezu Hudeju in njegovemu predavanju Vozim, a ne hodim. Opisal je svojo življenjsko zgodbo, ki se je dotaknila prav vseh.

Učenci razredne stopnje so si v šolski avli ogledali poučno lutkovno predstavo Pikec ježek v izvedbi Lutkovnega gledališča FRU – FRU.  Na nevsiljiv, hudomušen in prijazen način so se seznanili z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vrtcu, šoli ali v domačem okolju. Predstavo je šoli podarila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot nagrado za uspešno sodelovanje pri projektu v preteklem šolskem letu.

Ta dan so šolske obveznosti neverjetno hitro minile. Vse vsebine so bile zanimive in seveda zelo uporabne ter poučne.