Dolenjski muzej

Naravoslovnega dne se je udeležilo 44 učencev. Po prihodu v Novo mesto so si učenci ogledali ožji center mesta in pomembne zgradbe (Kulturni center Janeza Trdine, Knjižnica Mirana Jarca…). Nato so se povzpeli na Kapitelj. Ogled mesta z vzpetine je bil zanimiv. V muzeju so si v eni skupini ogledali bogato arheološko zbirko, spoznali delo in pomen ohranjanja, obnavljanja in hranjenja kulturne dediščine v pokrajinskem muzeju. Pridobljeno znanje so preverili z reševanjem učnih listov. Z aktivnim sodelovanjem so si učenci utrdili in poglobili znanje o zgodovini človeštva, pridobljeno pri pouku.