Evropski dan jezikov

One language sets you in a corridor for life.
Two languages open every door along the way.
– Frank Smith

Z znanjem enega jezika stopiš na hodnik svojega življenja.
Znanje dveh jezikov ti odpira vrata na tej poti.

V ponedeljek, 26. septembra, smo tudi letos obeležili evropski dan jezikov.

V ta namen smo učencem znova poskusili čimbolj približati jezikovno raznolikost Evrope. Učenci so si lahko ogledali razstavo zastav in pozdravov članic EU, prevode znanih pregovorov, med rekreativnim odmorom so imeli možnost zaplesati ob pesmih tujih glasbenikov. Pri urah oddelčne skupnosti, angleščine, nemščine in španščine smo se pogovorili o pomembnosti dneva jezikov in reševali jezikovne kvize ter spoznavali in obvladovali najtežje lomilce jezika v evropskih jezikih.

Več zabavnih vsebin si lahko ogledate na spletni strani: http://edl.ecml.at