Likovni natečaj Svetovni dan habitata

Predsednica države je podelila priznanje za nagrajen izdelek učencem Likovnega snovanja 3. 

Ob mednarodnem Svetovnem dnevu habitata, ki vedno poteka na prvi ponedeljek v oktobru, so v Centru arhitekture Slovenije za otroke v vrtcih in učence osnovnih šol (1.–9. razred) razpisali natečaj v okviru Vseslovenskega dneva habitata 2023. Tema letošnjega natečaja je bil Trg: prostor dogajanja.  Ta je nagovoril otroke in učence, da začnejo razmišljati o svojem kraju bivanja in prostorih za druženje, ki jih le-ta ponuja. V okviru predmeta Likovno snovanje 3, so se učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični udeležili tega natečaja. Izdelali so skupinski izdelek na velikem formatu.  

Člani natečajne komisije so pri ocenjevanju in vrednotenju natečajnih predlogov upoštevali izvirnost rešitve, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe. 

Natečajna komisija: izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, univ. dipl. inž. arh. (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo), mag. Natalija Kocjančič (svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo), Jelena Torbica (Ministrstvo za naravne vire in prostor RS) in doc. dr. Vesna Kamin Kajfež (Center arhitekture Slovenije), je v kategoriji 3. triletja nagradila učenke in učence naše šole.  

V obrazložitvi nagrade so zapisali: »Letošnji nagrajenci v kategoriji 3. triada so učenci in učenke OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični pri predmetu Likovno snovanje III pod mentorstvom Jelke Rojec izdelali natečajni predlog kot intervencijo v domačem prostoru. Trg, ki je bil nekoč dejaven, je danes namreč prometno križišče.  

Učenci so preureditev poimenovali Vidov trg, saj bi križišče spremenili v trg druženja. Pri tem so zasadili več dreves v reciklirane lesene vinske sode, postavili so tudi knjigobežnico s klopmi za spodbujanje bralne kulture. Posebno pozornost so namenili osvetlitvi ter umestitvi vodne površine na sam trg. Pri natečajnem predlogu je komisija prepoznala, da so se učenci in učenke dobro pripravili in skrbno načrtovali predlog. Z domiselno kombinacijo različnih možnosti, ki jih ponuja likovna tehnika risanje, so nam prostor približali do najmanjših detajlov. Pokazali so veliko mero konstruktivnega mišljenja, razmišljali so o uporabi novih materialov in se poslužili prostorskih analiz.« 

Podelitev nagrad je potekala 24. 11. 2023. Organizatorji so nagrajence popeljali po Ravnikarjevi Ljubljani in po Cankarjevem domu, na koncu pa je v okviru kulturnega programa, priznanja podeljevala predsednica države dr. Nataša Pirc Musar. 

Učenci so bili zelo veseli tega priznanja, saj si bodo prijeten dogodek zagotovo zapomnili. Iskrene čestitke in veliko ustvarjalne energije še naprej! 

Foto: Lara Bogataj, Center arhitekture Slovenije, Jurka P. I. in Jelka R.