Likovno najzanimivejše novoletne voščilnice

Osnovna šola Sečovlje je v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran razpisala natečaj za likovno najzanimivejšo novoletno voščilnico.

Povabilu so se odzvali tudi učenci 5. razreda. Njihove voščilnice so bile uvrščene med najboljše, za kar jim iskreno čestitamo.

Izbor voščilnic je opravila tričlanska komisija, ki so jo sestavljale Andreja Ozebek, profesorica likovne umetnosti, Ana Papež, kustosinja Obalnih galerij Piran, in Fulvia Zudič, slikarka in kostumografinja.

Žirija je opravila še dodatni izbor in učencu Tristanu Amonu podelila tudi praktično nagrado.