Matematična delavnica

Učenci 7. b so imeli v torek 11. 4., učenci 7. a pa v sredo 12. 4. naravoslovni dan z naslovom Matematična delavnica. Razdeljeni so bili v skupine po trije ali štirje. Skupine so bile oblikovane heterogeno, tako da so učenci, ki so na določenih področjih sposobnejši pomagali drugim v skupini.

Preizkusili so se v različnih matematičnih in logičnih znanjih (sestavljanje tangrama, reševanje sudoku-ja,…) Mnogo nalog so opravljali s pomočjo računalniških animacij ali programov (Virtualni bralec misli).

Celotna delavnica je bila zasnovana kot tekmovanje med skupinami, zato so je pri določenih nalogah štel tudi čas, v katerem so nalogo opravili.

Učenci so bili z delom zadovoljni, presenečeni, da je lahko matematika tudi zelo zabavna in da lahko veliko matematičnega znanja uporabijo na praktičnih primerih kot je na primer izdelava nogometne žoge iz pravilnih petkotnikov in šestkotnikov.