Mozirski gaj in Velenjsko jezero

V ponedeljek, 17. 4. 2023, smo se z učenci 6.a in 6.b razreda odpravili v Mozirski gaj. Pričakal nas je učitelj biologije, ki nam je na primerih razložil zgradbo cveta. Znanje smo nato utrdili z delom s stereo lupami in s terenskim delom po skupinah. Za zaključek smo imeli priložnost spoznati tujerodno vodno želvo – rdečevratko.

Pot nas je nato vodila do Velenjskega jezera, kjer smo nadaljevali s terenskim delom. Spoznavali smo glavne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti slikovite kotline, se orientirali s kompasom in zemljevidom ter raziskovali fizikalne in kemijske lastnosti vode Velenjskega jezera.

Polni novega znanja in prijetnih vtisov smo se ob 17. uri vrnili domov.