Naravoslovni dan UPORABNA GEOLOGIJA

V četrtek, 25. 3. 2021, je na Osnovni šoli Ferda Vesela potekal naravoslovni dan za devetošolce z naslovom Uporabna geologija. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je bilo delo nekoliko prilagojeno in so učenci posameznega oddelka ves dan preživeli v svoji matični učilnici, vsak s svojim predstavnikom z Geološkega zavoda Slovenije.

Ta jim je v uvodnem delu predstavil geologijo in njeno uporabnost v vsakdanjem življenju ter razložil pomen in vlogo mineralnih surovin v družbi. Sledile so različne delavnice. Učenci so odkrivali sestavo baterij in mobilnih telefonov, raziskovali rude, uporabljene v sodobnih napravah, preučevali zemljevid rudnih nahajališč v Evropi …  Zavzeto so v skupinah razpravljali o aktualnih problemih ter se postavili v vlogo podjetnikov, občine, civilne iniciative, in drugih. Spoznali so pomen krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in razmišljali o lastnem prispevku k varovanju okolja. Učence so vsebine zelo pritegnile in so z veseljem prisluhnili novim informacijam, njihovo razmišljanje in sodelovanje pa sta pohvalila tudi predavatelja.