Po korakih k trajnostni mobilnosti

Učenci in delavci Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični smo se med 16. in 22. septembrom 2022 pridružili akciji Evropski teden mobilnosti, ki je letos potekala pod sloganom Trajnostno povezani.

Zavedamo se, da je trajnostna mobilnost zelo težko združljiva s sodobnim načinom življenja, zato smo se tokrat odločili za drugačno obliko sodelovanja. Učence, ki živijo v neposredni okolici šole, smo spodbudili, da v času akcije prihajajo v šolo peš ali s kolesi. Učenci vozači so izstopali na avtobusni postaji v središču Šentvida in v spremstvu učiteljev prihajali do šole peš. Prihode v šolo in odhode domov smo tudi beležili. Potrdilo se je, da je predvsem v jutranjem času v okolici šole promet zelo gost, zato šolska pot skozi Šentvid ni najbolj varna. Predlagamo, da se hitrost vožnje v tem predelu ustrezno omeji (cona 30 km/h).

V ponedeljek, 19. septembra 2022, smo v šoli pripravili delavnico, t. i. popravljalnico koles, ki se je je v skupinah udeležilo okrog 190 učencev. Gospoda serviserja sta predstavila vlogo in pomen kolesa, največ časa pa sta namenila pripravi oz. vzdrževanju koles učencev. Učenci prostovoljci iz posameznih skupin so sodelovali v praktičnem delu delavnice – pri kontroli zračnic in naper, mazanju, vožnji … Serviserja sta pregledala tudi šolska kolesa in poskrbela za njihovo tehnično brezhibnost. Za vse nasvete in dobro opravljeno delo se jima najlepše zahvaljujemo.