PREŠERNOV DAN, slovenski kulturni praznik na PŠ v BOŠ

Tudi učenci na PŠ BOŠ so obeležili Prešernov dan.

V tednu, ki smo ga tako ali drugače namenili kulturi, so se učenci v BOŠ veliko naučili. Med drugim to, da je kultura veliko več, kot le naša bogata dediščina, knjige, skladbe, slike, stavbe, kipi, filmi in njihovi ustvarjalci. Kultura je tudi to, da smo spoštljivi drug do drugega, da se pozdravimo, da nam ni težko reči prosim, hvala in oprosti, da se iz nikogar ne norčujemo, da si med seboj pomagamo, da spoštljivo poslušamo sogovorca, da vsako kulturno prireditev, tudi šolsko, mirno in zbrano spremljamo, nenazadnje je kultura tudi to, kako se pogovarjamo z učitelji in sošolci, kako pišemo elektronska sporočila, kako opravljamo šolske obveznosti. Naučili smo se, da nas umetnost in kultura učita sočustvovati z vsemi ljudmi in jih spoštovati in opazovati življenje z drugačnimi očmi. Umetnost in kultura nas bogatita.

Učenci so ustvarjali na temo Povodnega moža in Prešernovega portreta ter z likovnimi in pisnimi izdelki prispevali k oblikovanju panoja v preddverju bolnišnične šole.

Tako lahko rečemo, da je naš kulturni teden kljub prilagojenim razmeram v bolnišnični šoli dosegel svoj namen.