Projekt Korak k Sončku

V lanskem šolskem letu smo se z učenci prvega triletja prvič pridružili razvojno-raziskovalnemu projektu o spoznavanju in sprejemanju drugačnosti Korak k Sončku. Odločili smo se, da bomo sodelovali tudi v letos.

Skozi celo šolsko leto smo poskušali učence spodbujati k pozitivnem odnosu do drugačnosti, odgovornosti, oblikovanju strpnosti in oblikovanju pozitivne družbene in socialne klime.
S tematiko drugačnosti smo se spoznavali na različne načine tekom celotnega šolskega leta. Prebirali smo pravljice, se o njih pogovarjali, izdelali lutke, z njimi odigrali različne vloge, likovno in literarno poustvarjali, se igrali socialne igre, z izdelki in voščilnicami razveselili člane društva Sonček, starejše osebe v DSO Grosuplje in v Dnevnem centru za starejše v Šentvidu pri Stični. Nekaj foto utrinkov delimo tudi z vami.