Projekt Pasavček

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta, ki ga na naši šoli že zelo dobro poznajo, je Red je vedno pas pripet.

Tudi na naši šoli se tega dobro zavedamo, zato smo se z najmlajšimi učenci vključili v ta projekt. Na začetku smo spoznali maskoto Pasavčka, ki nas spremlja in medpredmetno povezuje. Z njim smo spoznavali števila, računali, likovno ustvarjali, se igrali različne igre, peli, brali in večkrat ponavljali njegov glavni slogan: Red je vedno pas pripet!

Učenci so si postopoma pridobivali izkušnje in spoznanja o prometu. Učili so se skrbeti za lastno varnost in varnost drugih v prometu.  

Na začetku šolskega leta smo namenili veliko pozornosti našim najmlajšim. Pokazali in ponovili smo, kako se varno prečka cesto. Vse to smo izvedli ob skrbnem spremstvu učiteljic in policista. To aktivnost so nato utrjevali skozi celo šolsko leto. Ob različnih dejavnostih v okviru pouka so spoznavali prometne situacije in prometne znake v okolici šole. Vse aktivnosti so nato skozi igro utrdili še v razredu. Izdelali so vozila, cesto in prometne znake. Oblikovali so hiše  v okolici šole ter postavili ceste s prehodi, ki so v bližnji okolici šole. Preko igre so utrjevali svoje znanje.

V mesecu marcu smo sodelovali tudi v preventivni akciji Varnostni pas. Pozornost smo posvetili pripenjanju z varnostnim pasom in uporabi otroških varnostnih sedežev.

Z učenci smo izdelali plakat in kartončke, s katerimi smo spremljali pripetost otrok v varnostnih sedežih. Ogledali smo si tudi različne posnetke, ki nazorno pokažejo pomen pripenjanja z varnostnim pasom in uporabe varnostnih sedežev.

Zavedajmo se, da smo odrasli, predvsem pa vsi vozniki odgovorni, da otroci sedijo v otroških sedežih in so pripeti z varnostnimi pasovi. Ker smo odrasli otrokov vzor, se moramo tudi mi dosledno pripenjati z varnostnimi pasovi. Učenci in starši, srečno in varno v prometu!