Projekt Varno v vrtec in šolo na razredni stopnji

Projekt »Varno v vrtec in šolo – Začetek šole« je del širšega programa Šole sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je društvo Sobivanje, projekt podpira tudi Agencija za varnost prometa (AVP).

Namen projekta je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu in o varnosti na poti v šolo ter v okolici otroških igrišč.

Jesenski čas smo namenili spoznavanju prometne poti v okolici šole, se naučili pravilnega prečkanja, spoznavali prometne znake in opozorili na nevarnosti pešca v prometu. Svoje znanje in vedenje o prometu smo nato nadgradili s pomočjo risb, slik, zapisov ali maket in predstavili prometni režim v okolici šole. Spoznali smo varne poti in opozorili na morebitne nevarnosti.

V drugem delu projekta smo skupaj s strokovnjaki in animatorji društva Sobivanje izvedli poučno-zabavne delavnice, ki so bile namenjene učencem v 1. in 2. razredu. Raziskovali smo varnost v prometu, varno pot v šolo, se pogovarjali o vplivu prometa na okolje in se zabavali ob praktičnih delavnicah.

V zadnjem delu projekta je bil poudarek na pešcih, kolesarjih in voznikih skirojev. Zavedamo se, da se učenci v vseh starostnih obdobjih srečujejo z navedenimi oblikami prometa, zato smo namenili veliko časa tudi temu delu projekta. Svoja spoznanja smo zaključili z oblikovanjem plakatov, kjer smo navedli najpomembnejše elemente za varnost pri športnih dejavnostih.