Skrb za zdravje in varovanje zdravja

V mesecu oktobru so imeli vsi oddelki razredne stopnje matične šole in PŠ Temenica naravoslovni dan s tematiko skrbi za zdravje in varovanje zdravja. Vsak oddelek sta obiskali medicinski sestri ZD Ivančna Gorica, Beti Jurkovič Logar in Bernarda Horvat. Ob predavanju in praktičnih dejavnostih so se učenci seznanili z zdravimi navadami in spoznavali, kako lahko sami najbolj učinkovito poskrbijo za svoje zdravje.

Mlajši učenci so ob predavanju spoznali vse o mlečnih in stalnih zobeh in zakaj je pomembno, da za njih skrbimo. Nato so se urili v pravilni tehniki čiščenja zob in pričeli tudi s tekmovanjem za čiste zobke. Preko pogovora, posnetkov in konkretnih dejavnosti so spoznavali in poglabljali znanje tudi o drugih zdravih življenjskih navadah. Seznanjeni so bili o zdravih prehranskih navadah, o ustreznem počitku, o pravilni drži telesa, o umivanju, o pomenu gibanja in drugih dejavnostih pomembnih za rast in zdrav razvoj. Navdušeni so bili nad napravo za preverjanje čistosti rok po umivanju, saj so videli, katere predele rok si premalo natančno umijejo in bodo lahko v prihodnje še natančnejši pri umivanju.

Starejši učenci so poleg zdravih navad in ustrezne skrbi za zobe spoznavali še različne pasti in zasvojenosti, ki negativno vplivajo na zdravje in življenje na splošno. Prisluhnili so nasvetom, kako se zasvojenostim upreti in kakšne posledice puščajo, če se jim prepustijo. Obnovili so tudi postopek ravnanja ob morebitni nesreči in po njej ter spoznali različne metode sproščanja in umirjanja.