Šolsko tekmovanje ACM Bober

Med 8. in 11. novembrom 2022 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja ACM Bober.

Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov.

Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.

Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej pa na računalnik.

Šolskega tekmovanja se je udeležilo prek 100 učencev.

Rezultati bodo znani v decembru.

Državno tekmovanje bo 7. januarja 2023 v Ljubljani. Iz vsake tekmovalne kategorije bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi.