Srečanje podružničnih šol 2015

Tako kot vsa pretekla leta so se učenci podružnične šole v Temenici skupaj z ravnateljem g. Janezom Peterlinom tudi letos udeležili vsakoletnega srečanja sosednjih podružničnih šol. Skupaj z učenci iz PŠ Šentlovrenc smo se 29. 5. 2015 odpeljali v Veliko Kostrevnico, kjer so jih prijazno sprejeli gostujoči učenci skupaj s svojimi učiteljicami. O skupnem druženju so učenci takole strnili svoje vtise:

Šli smo na grad Bogenšperk, kjer smo videli čarovniško sobo. Lastnik gradu je bil Janez Vajkard Valvasor. Na gradu so nam povedali veliko o zgodovini, življenju in delu Valvasorja. V njegovi družini je bilo 13 otrok. Grad ima veliko oken, da se je skozi njih kadil dim iz kamina. Po ogledu gradu smo se posladkali s sladoledom. Pri ogledu sem se veliko naučil. V Kostrevnici smo dobili lizike. Zelo sem se zabaval. Želim si še veliko takšnih dni.

 Martin Pongrac, 2. T

V petek smo se z avtobusom odpeljali v Kostrevnico, kjer smo se veliko igrali. Fantje so igrali nogomet, ostali pa smo malicali na igrišču pred njihovo šolo. Za darilo smo dobili lizike in porisane metulje. Potem smo šli na pohod čez gozd do gradu Bogenšperk, ki smo si ga tudi ogledali od znotraj. Na koncu smo dobili še sladoled.

Špela Maselj, 2. T

V gradu je bilo zelo vznemirljivo. Najbolj zanimivo se mi je zdelo, ko smo bili v čarovniški sobi. Družili smo se z zelo veliko učenci iz drugih podružničnih šol.

Karmen Fajdiga, 2. T

Najbolj všeč mi je bilo na gradu Bogenšperk. V spomin se mi je vtisnilo, ko smo bili v čarovniški sobi. Videl sem veliko napojev, tri posušene netopirje, mrtvega krta in zmajevo kri.

 Marcel F. Konjar, 2. T

Všeč mi je bil grad. Zelo mi je bilo všeč, kaj so jedli včasih. Videli smo tudi, kaj so uporabljale čarovnice. Všeč mi je bila peč.

Jure Koleša, 1. T

Šli smo na grad Bogenšperk. Bili smo v Kostrevnici, kjer smo igrali nogomet. Bili smo dobri, saj smo zmagali 2:1 proti Šentlovrencu.

Jernej Koleša, 1. T