Tekmovanje iz znanja biologije »Proteus«

19.10.2016 smo izvedli ŠOLSKO TEKMOVANJE PROTEUS, ki ga je razpisalo Prirodoslovno društvo Slovenije za učence 8. in 9.r. Tema letošnjega tekmovanja so bile INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE. Učenci so se pomerili v poznavanju različnih invazivnih organizmov in njihovem vplivu na domorodne vrste, ekosisteme, zdravje ljudi, gospodarstvo ter preventivnih ukrepov.

Z izkazanim znanjem so dosegli 11 bronastih priznanj, najboljši tekmovalci pa se bodo ponovno pomerili med sabo na državnem tekmovanju 2.12.2016.

ZAP. ŠT. IME, PRIIMEK RAZRED ŠT. TOČK
1. Neža Vocovnik 9.a 37 / 40
2. Valeriia Kravchenko 8.a 34
3. Maja Gorišek 9.b 32
4. Vid Habič 8.b 32
5. Ajda Zupančič 9.a 32
6. Breda Kastelic 9.b 30
7. Lucija Fortuna 9.a 30
8. Dajana Stanojlović 9.b 30
9. Zala Vidic 8.a 29
10. Neja Kristan 8.b 29
11. Ana Barbara Poljšak 8.b 28
12. Hana Kavšek 8.b 27
13. Tjaša Zajc 9.a 26
14. Martin Krnc 9.b 24
15. Simon Verbič 8.b 22
16. Manca Koščak 8.a 22
17. Nina Jovanović 9.a 20
18. Tomaž Razinger 8.a /