Za nami je NMSB 2018

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2018 (8. 9.–8. 10.)

Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki je letos na pobudo številnih ustanov s področja bralne kulture in razvoja bralne pismenosti potekal prvič, smo se pridružili tudi učenci, učitelji in ostali zaposleni naše šole.

Osrednji oz. dolgoročni cilj nacionalne bralne pobude je prispevati k dvigu bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, zamejskem in izseljenskem prostoru.

Na šolski ravni smo z vsakodnevnim nekajminutnim skupnim glasnim branjem poskušali osmisliti pomen in uporabno vrednost branja. Pri izboru raznovrstnih gradiv in sooblikovanju bralnih dogodkov so dejavno sodelovali tako učenci in učitelji kot ostali delavci šole ter starši, branje po vnaprej znanem razporedu pa je ves mesec potekalo pri vseh predmetih oz. tako na razredni kot na predmetni stopnji.

Cilj bralnih druženj je bil približati branje kot prijetno izkušnjo učenja in razvedrila, povabiti k obisku šolske in splošne knjižnice, k izmenjavi knjig v Ferdovi knjigobežnici, k branju za bralno značko ter sodelovanju v mnogih šolskih bralnih dejavnostih, ki se odvijajo skozi celo šolsko leto (knjižna uganka, evropski dan jezikov, teden otroka, dejavnosti meseca šolskih knjižnic, noč v knjižnic, MEGA kviz, mednarodni dan knjig za otroke idr.).

Še več na http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/?id=6457.