Zaključek MEGA kviza 2016/2017

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižničnega informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji.

Letošnji cikel, ki je bil posvečen naši naravni dediščini, slovenskemu morju, je spremljala tudi interaktivno zasnovana razstava NAŠE MALO VELIKO MORJE v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

V MEGA kviz so bili uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:

  • Morja in oceani
  • Morje ni le slana voda
  • Velika riba majhno žre
  • Na pogrnjeni mizi
  • Morska potovanja

V šolskem letu 2016/2017 so se reševanju 11. cikla MEGA kviza pridružili učenci od 6. do 9. razreda.

V mesecu aprilu so kviz v okviru medpredmetne povezave knjižničnih informacijskih znanj in ur oddelčne skupnosti reševali pod mentorstvom učiteljev Simone Zvonar, Nejke Omahen Šikonja, Vesne Pačnik, Sabine Rozina, Martine Zajc, Mateje Lesjak, Roberta Bregarja, Nine Pavlin in knjižničarke Katje Šuštar.

S skupnimi močni so rešili vseh pet sklopov, odkrili MEGA geslo in v žrebanje poslali 162 rešitev.

V zaključnem žrebanju, ki je potekalo v ponedeljek, 5. junija 2017, v Mestni knjižnici Ljubljana, se je za nagrade potegovalo 16.223 rešitev. Tokrat žreb našim učencem ni bil naklonjen, so pa ob reševanju kviza pridobili mnoga koristna in uporabna znanja, ki jim bodo koristila pri šolskem delu in v življenju.

12. cikel MEGA kviza se začenja konec oktobra, posvečen pa bo raziskovanju krasa.