5. OKTOBER, DAN UČITELJEV

Pravijo, da učitelj ni poklic, temveč eno najvišjih poslanstev. V šali včasih kdo reče, da ni ne poklic, ne poslanstvo, temveč diagnoza. Res smo učitelji ljudje, ki moramo biti že v izhodišču nekaj posebnega, drugačnega. Ni namreč ravno lahko biti vzor toliko mladim, hkrati pa še opravljati vse, kar nam nalaga naš poklic.

Svetovni/Mednarodni dan učiteljev obeležujemo 5. oktobra. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi zato, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih.

 

Nihče nam ne more vzeti zavedanja, da opravljamo najboljši poklic na svetu, ker smo pri svojem delu zmeraj v stiku s prihodnostjo.

Iskrene čestitke ob 5. oktobru – svetovnem dnevu učiteljev!