Drugošolci že berejo sami

Že sedmo leto zapored se je zaključil projekt »Že berem sam«, ki ga s podporo občine izvaja knjižnica Ivančna Gorica. V njem so tudi letos sodelovali vsi drugošolci naše matične in podružnične šole.

Skozi leto so spoznali vse štiri abecede ter pridno usvajali tehniko branja. Branje so spodbujali na različne načine. Izdelali so bralne kotičke in kotičke za radovedne, po domovih je potovala knjižna torbica, vsi učenci so uspešno opravili bralno značko, redno so obiskovali knjižnico, sestavljali bralni vlakec, brali pravljice, izpolnjevali mesečne bralne koledarčke, brali Zelenemu bralčku …

Veliko so se pogovarjali o pomenu in smislu branja. Na začetku šolskega leta so prejeli bralne liste Kako sem postal Zeleni bralec. Skupaj so jih prebrali in rešili ter se pogovarjali o tem, kako bodo postali tudi sami zeleni bralci. Takrat so spoznali drugošolca Tinco in Bineta. Razveselili so se knjižnih kazalk Pojdiva v knjižnico! Knjižničarke so jih obiskale januarja, jim prebrale pravljico, vodile pogovor o knjigah, predstavile knjižnico ter podelile knjižnične izkaznice številnim novim članom. Učenci so si izposodili njihove knjige, pri vračilu pa knjižnico v Ivančni Gorici tudi obiskali skupaj s starši.

Ogledali so si krajši film Binetova in Tinčina pot do branja. Učenci so ugotovili, da se je njihova bralna pot odvijala zelo podobno. Najprej so jim brali starši, dedki, babice, z vsakodnevnim branjem pa so postajali čedalje boljši bralci. Veseli so, da lahko berejo samostojno in hkrati ponosno prevzemajo vlogo bralca mlajšim sestricam, bratcem.

V torek, 9. maja, sta jih obiskali knjižničarka in zelena bralčica Tinca. Učence je pohvalila, saj so postali uspešni zeleni bralci. Nato je vsakemu slavnostno čestitala in mu podelila majico. Na koncu so naredili še skupinsko fotografijo. Učenci so bili tisti dan na šoli najbolj opazni, hkrati pa nase zelo ponosni. In prav je tako.

Zahvaljujemo se občini in knjižnici Ivančna Gorica, da so s pestrimi dejavnostmi in prijetnim pristopom naše drugošolce še dodatno spodbujali na poti samostojnega branja.