Dva naravoslovna dneva za devetošolce

V zadnjem tednu oktobra pred jesenskimi počitnicami so učenci devetega razreda Osnovne šole Ferda Vesela sodelovali na dveh naravoslovnih dnevih. V torek, 22. 10. 2019, so jih na šoli obiskali predstavniki Geološkega zavoda Slovenije. Najprej so poslušali predavanje o vplivu in pomenu mineralnih surovin v človekovem življenju. Sledile so tri šolske ure raznovrstnih geoloških delavnic. Učenci so sami krožili med različnimi postajami ter spoznavali minerale in kamnine, razmišljali o vplivih človeka na okolje ter o onesnaževanju vodonosnikov, raziskovali Slovenijo in njene mineralne surovine … Preizkusili so se lahko v zanimivi namizni družabni igri, s posebnimi očali pa se spustili v virtualni svet rudarjenja. Ob koncu je sledil pogovor o vseh aktivnostih ter krajše predavanje o geologiji in kamninah.

Naslednji dan, v sredo, 23. 10. 2019, pa so se z avtobusom odpeljali do Idrije, kjer so »Po poti živega srebra« spoznavali naravno in kulturno dediščino tega območja. Spustili so se v Antonijev rov, drugi največji rudnik živega srebra na svetu, kjer so spoznali težko življenje rudarjev in njegove posledice. Nato je v Gostilni Kos sledila ročna demonstracija priprave slovitih idrijskih žlikrofov, kjer so spoznali recept in postopek njihove priprave, lahko pa so jih tudi degustirali. V Čipkarski šoli Idrija so si ogledali razstavo čipk in predstavljeno jim je bilo klekljanje, v katerem so se po želji lahko preizkusili tudi sami. Sledil je še kratek sprehod po Idriji z ogledom najbolj prepoznavnih mestnih objektov, npr. meščanskega čebelnjaka, rudarskega gledališča in drugih.

Nato so se z avtobusom odpeljali še do Divjega jezera. Tam se voda iz globin kraškega podzemlja dviga po poševnem kraškem kanalu in polni jezersko kotanjo pod visokimi prepadnimi stenami. V obdobjih po obilnih padavinah se drugače mirna gladina jezera močno razburka in nastajajo zanimivi vodni stožci. Tokrat so ga učenci obiskali v lepem in suhem vremenu, zato o njegovi »divjosti« ni bilo sledu. So se pa na njegovih bregovih razdeljeni v skupine lotili aktivnega terenskega dela. Natančno so prebirali besedila na informacijskih tablah, se orientirali s kompasom, merili temperaturo vode in zraka, iskali vzorce kamnin in določali vrste kamnin …

Oba naravoslovna dneva sta bila polna raznolikih in poučnih vsebin. Učenci so se morali izkazati v samostojnem delu in razmišljanju. Delo je bilo naporno, a tudi zanimivo in vsakemu bo gotovo v spominu ostala vsaj kakšna izmed opravljenih aktivnosti.