JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO KOSIL

V skladu s sprejetim Pravilnikom o prodaji blaga in storitev na trgu
 izdanim v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, dne 4. 7. 2022

objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO KOSIL V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Predmet razpisa je prodaja kosil, ki se pripravljajo v kuhinji OŠ Ferda Vesela.

Kosila so v tekočem šolskem letu na voljo med 2.9. 2024 in 24. 6. 2025 med tednom. Ob sobotah in nedeljah ter praznikih in v času šolskih počitnic kosila, razen izjemoma, niso na voljo. Prevzem kosila z lastnimi posodami je mogoče opraviti osebno med 11.00 in 13.00 uro pri zadnjem vhodu v kuhinjske prostore, kjer je nameščen tudi zvonec. Vstop v samo kuhinjo ni dovoljen. Posoda mora biti primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, saj jo iz preventivnih razlogov pred polnjenjem pomijemo mi. Priporočamo, da ob prevzemu kosila prazen dodaten komplet posode pustite v šoli in na ta način opravimo le menjavo.

Naročnik lahko po prehodnem dogovoru naroči poljubno število kosil mesečno, tedensko ali po dnevih. Kosilo naročnik odpove vsaj en dan prej, do osme ure zjutraj.

Cena kosila za zunanje uporabnike je 4,84 EUR. Naročnik stroške poravna mesečno po prejetem računu. V primeru spremembe cen surovin in energentov se lahko cena spremeni. Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške kosil in v primeru zamude pri plačilu poravnal zamudne obresti skladno z zakonsko obrestno mero. Kosilo se zaračuna tudi v primeru, ko ga uporabnik ne odpove pravočasno ali kosila ne prevzame, a ga je naročil.

Zainteresirani izpolnijo vlogo, ki je priloga tega razpisa ter jo izpolnjeno oddajo v tajništvu OŠ Ferda Vesela kadarkoli med šolskim letom.

O nakupu kosil bodo naročniki obveščeni najmanj tri delovne dni po oddani prijavi. OŠ Ferda Vesela bo z naročniki sklenila pisno pogodbo o zagotavljanju kosil. Kosila bo mogoče začeti prevzemati en delovni dan po podpisu pogodbe.

Dietne prehrane za zunanje abonente šolska kuhinja ne pripravlja.

Vloga za naročilo kosil za zunanje uporabnike