Matematično tekmovanje v šolskem letu 2022/2023

Izkupiček priznanj v tekmovanju iz matematike v letošnjem šolskem letu je kar visok. Skupaj so učenci prejeli 64 priznanj za sodelovanje na šolskem tekmovanju, 6 bronastih priznanj na regijskem tekmovanju in 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz matematike.

Matematično tekmovanje poteka v okviru DMFA. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 187 učenk in učencev naše šole. Skupaj so osvojili 64 priznanj za sodelovanje. Šest učencev in učenk se je uvrstilo na področno tekmovanje, ki je potekalo 5. 4. 2023 na OŠ Sostro. Učenci so bili zelo uspešni, saj so vsi dosegli bronasto priznanje. Prejemniki bronastega priznanja iz matematike so: Jurij Jereb (6. a), Julita Kemperle (6. a), Vid Koleša (6. b), Žiga Perpar (6. b), Jure Koleša (9. a) in Isabela Strojanšek (9. b).

Štirje učenci, in sicer Jurij Jereb, Žiga Perpar, Jure Koleša in Isabela Strojanšek, so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 22. 4. 2023 na OŠ Sostro. Učenca Jurij Jereb in Jure Koleša sta osvojila srebrno priznanje iz matematike, učenka Isabela Strojanšek pa se tekmovanja ni mogla udeležiti zaradi drugih obveznosti. Vsem prejemnikom priznanj čestitamo za uspeh.

Mateja Lesjak, koordinatorica tekmovanje