ND: Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov.

Učenci razredne stopnje matične šole in PŠ Temenica so v mesecu septembru izvedli naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Naravoslovni dnevi so potekali od 16. do vključno 23. septembra 2019. Dejavnosti sta izvajali medicinski sestri ZD Ivančna Gorica Beti Jurkovič Logar (vzgoja za zdravje) in Bernarda Horvat (zobozdravstvena vzgoja).

Učenci so spoznavali različne teme, odvisno od starosti otrok:

  1. razred: zdrave navade – zgodbica Pet prstkov: varnost, počitek, osebna higiena, prehranjevalne navade, gibanje ter majavi zobki;
  2. razred: osebna higiena – zgodbica Mati narava ter naši majavi zobki;
  3. razred: zdrav način življenja – zdrava prehrana in gibanje pri krepitvi zdravja ter naši stalni zobje;
  4. razred: preprečevanje poškodb in zastrupitev ter prva pomoč in vzgoja za zdrave zobe;
  5. razred: droge in zasvojenost ter lep nasmeh mladostnika.

Pogovarjali so se o cepljenju in poudarili skrb za zdravo telo: dovolj spanja, športna aktivnost, ustrezna prehrana in telesna higiena. Preizkusili so se v pravilnem umivanju rok in svojo uspešnost preverili pod posebno lučko. Ugotovili so, da je zelo težko imeli vseskozi čiste roke, zato je osebna higiena zelo pomembna, da se zmanjša verjetnost okužb in virusnih obolenj.

Učenci so spoznavali, kako pomembno je čiščenje zob. Ponovili so tudi pravilno držo ščetke in natančno čiščenje oz. ščetkanje zob. Čistočo zob so preverili s pomočjo vijolične tabletke. Letos so bili rezultati bolj spodbudni. Mesečno bo potekala nenapovedana kontrola čistoče zob, saj so učenci vključeni v tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani.

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci že utečen preventivno naravnan program. Z omenjeno akcijo spodbujamo učence k rednemu umivanju zob in jih preventivno vzgajamo, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. Vsi si želimo, da bi bili s skupnimi močmi bolj uspešni pri osveščanju otrok in njihovih staršev, kako zelo pomembni so zdravi zobje za zdravje našega celotnega organizma.

V zaključnem delu so učenci ustvarjali povzetke in zapisali usvojeno znanje v zvezke. Naravoslovni dan je hitro minil, saj so bili učenci za delo motivirani in zelo vedoželjni.