NEMŠKI BRALNI TEKMOVANJI 2022/2023

Učenci neobveznega izbirnega predmeta NEMŠČINA od 4.r.- 6.r. ter učenci izbirnega predmeta NEMŠČINA v zadnjem triletju so tudi v šolskem letu 2022/2023 sodelovali na dveh nemških bralnih tekmovanjih.

Večina učencev, ki obiskujejo pouk nemščine se je udeležila spletnega bralnega tekmovanja Bücherwurm, ki ga organizira Center Oxford pri založbi Mladinska knjiga med decembrom in aprilom. Prebrali so eno obsežnejšo knjižico v nemščini na njihovi ravni znanja jezika, v marcu pa so v računalniški učilnici rešili spletne naloge, ki so preverjale bralno razumevanje in besedišče iz prebrane knjižice.

Glede na to, da je projekt Bücherwurm zaključil 19. aprila, pa lahko sedaj poročamo, da so učenci imeli možnost osvojiti priznanje za udeležbo za določeno število osvojenih točk, skupno so učenci od 4.- 9. r osvojili 35 priznanj za udeležbo.

V marcu je bilo izvedeno tudi tekmovanje iz nemške bralne značke EPI Lesepreis, ki ga organizira založba DZS. Sodelovalo je 16 učencev od 4.r.- 9.r, ki so osvojili 5 zlatih priznanj, 9 srebrnih priznanj in 2 priznanji za sodelovanje. Prebrali so dve knjižici v nemščini na njihovi ravni znanja jezika.

Ne glede na osvojena priznanja, pa šteje dejstvo, da učenci sodelujejo in berejo v tujem jeziku, nemščini in v veselje nam je, da jih lahko pri tem spodbujamo, saj s tem krepijo bralno razumevanje, širijo in bogatijo besedni zaklad, posledično pa so tudi bolj spretni v govornem in pisnem sporočanju v nemščini, ki je njihov drugi ali tudi tretji tuji jezik. Prav gotovo pa so zanimive zgodbice v knjižicah lepa priložnost, da se krepi zgoraj omenjene jezikovne spretnosti.

Iskrene čestitke in pohvala vsem za sodelovanje, trud in vloženo delo, kot tudi za osvojena priznanja.