Nemški bralni tekmovanji 2023/24

Tudi v letošnjem šolskem letu so imeli učenci od 4. do 9. razreda možnost sodelovati na dveh nemških bralnih tekmovanjih, in sicer na EPI LESEPREIS in BTCO NEMŠČINA (BÜCHERWURM).

Spletnega bralnega tekmovanja Bücherwurm se je udeležila večina učencev, ki obiskujejo pouk nemščine kot neobvezni izbirni predmet v drugem triletju in pouk izbirnega predmeta v tretjem triletju. Za vsaj polovico doseženih točk iz nalog, ki so preverjale bralno razumevanje in besedišče obravnavane knjižne predloge, je 46 učencev osvojilo priznanje za udeležbo na tem tekmovanju, ki je bilo na šoli izvedeno v prvi polovici meseca marca. Bralno tekmovanje Bücherwurm se je sicer uradno zaključilo 19. aprila, znani so uradni rezultati in prejemniki priznanj.

Med 18. in 29. marcem  se je 21 učencev od 4. do 9. razreda udeležilo še nemške bralne značke EPI Lesepreis. Osvojili so 9 zlatih priznanj, 8 srebrnih priznanj in 4 priznanja za sodelovanje. Tekmovalne naloge so preverjale bralno razumevanje in besedišče dveh prebranih knjižnih predlog.

Cilj bralnih tekmovanj je čim več učencev motivirati za branje v nemščini, prek katerega učenci predvsem bogatijo svoj besedni zaklad v tujem jeziku.

Učencem čestitamo in jim želimo še veliko bralnih podvigov!