Nevarnosti socialnih omrežij in odvisnost od IKT tehnologije

V nadaljevanju najdete drsnice s predavanja na temo Nevarnosti socialnih omrežij in odvisnost od IKT tehnologije z dne 10. 4.  2019.

>> PPT <<