Obvestilo o radonu v šolskih prostorih

Od strani Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) smo prejeli Poročilo o meritvah koncentracije radona v šolskih prostorih. Meritve je omenjena organizacija opravila v osmih prostorih od 7. 1. do 12. 2. 2016. Pokazale so povečane koncentracije radona v dveh prostorih. V učilnici 117 je izmerjena koncentracija radona sedaj 667 Bq/m3 (predhodna meritev, ki je bila opravljena pomladi 2015, je bila izmerjena količina 1100 Bq/m3)). Povečano koncentracijo je bilo zaznati tudi v POŠ Temenici 511 Bq/m3 (predhodna meritev 415 Bq/m3).

Na predlog ZVD in dogovorom z inšpektoratom bo opravljena še meritev izvora radona na podlagi te meritve pa bodo pooblaščene organizacije pripravile ustrezne podlage za sanacijo stanja.

O vseh pomembnih dejstvih v zvezi z radonom v šolskih prostorih vas bomo sproti obveščali.