Ogled lokalnih podjetij oz. organizacij

V decembru 2021 in februarju 2022 smo na šoli v sklopu poklicne orientacije organizirali oglede lokalnih podjetij oz. organizacij za zainteresirane devetošolce, da bi le-ti lahko pridobili čim več informacij o poklicih, ki jih zanimajo in jih bodo morda v prihodnosti tudi sami opravljali.

Najprej si je skupina deklet ogledala enoto vrtca v Šentvidu. Skozi delo v vseh skupinah nas je prijazno popeljala vodja enote ga. Darinka Grabljevec, ki nam je podrobno predstavila delo vzgojitelja predšolskih otrok in tudi ostale profile poklicev, ki so v vrtcu zaposleni (pomočnik vzgojitelja, logoped, specialni pedagog ipd.). Za popestritev ogleda pa so nas nasmejane delavke v posameznih skupinah skupaj z otroki celo povabile k igri, kar je bilo še posebej lepo doživetje.

Prav tako toplo so nas sprejeli tudi v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični (do nedavnega CZBO), kjer nam je diplomirana delovna terapevtka ga. Tatjana Lušina zelo natančno predstavila vse poklice, ki jih bolnišnica zaposluje (pediater, medicinska sestra, dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt in še mnoge druge), da smo lahko pobližje spoznali njihove delovne naloge in pot do posamezne izobrazbe. Kolikor so okoliščine zaradi epidemioloških ukrepov dovoljevale, smo si lahko ogledali tudi nekatere delovne prostore in spoznali delovne pripomočke.

Nazadnje smo se odpravili še na Turistično kmetijo Fajdiga v Temenici, kjer nas je izjemno gostoljubno sprejela ga. Joži Fajdiga ter nam iz prve roke predstavila delo v gostinstvu in na kmetiji ter nam nazorno prikazala izzive pri delu s strankami. Popeljala nas je tudi skozi najpomembnejše prostore in nam natančno opisala, kako poteka njihovo vsakdanje delo ter seveda poklice, s katerimi se vsakodnevno srečujejo (kuhar, natakar, inšpektor, ekonomist ipd.).

Vsem, ki so nas bili pripravljeni sprejeti in si vzeti čas za našo radovednost in vprašanja, se res iskreno zahvaljujemo in se priporočamo za sodelovanje tudi v bodoče.