Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.

Za učence 1. triade bo šola ponudila nujno varstvo otrok. Nujno varstvo se organizira za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V primeru izvajanja nujnega varstva učencev, gre samo za varstvo in ne za izvajanje pouka (tako bo učenec, ki bo v nujnem varstvu, šolsko delo opravil po prihodu domov). Šolska prehrana bo zagotovljena. Prosim, da nam prijavo in ustrezna potrdila posredujete do srede, 31. 03. 2021, do 10. ure, preko spletnega obrazca.

Za vse učence (tudi tiste, ki jim je bila podaljšana karantena), bo že v četrtek, 01. 04. 2021, potekal pouk na daljavo preko spletnih učilnic v okolju MS Teams. O vseh podrobnostih izvajanja pouka na daljavo, napovedanih preverjanjih in ocenjevanjih znanja, bodo učenci seznanjeni s strani posameznega učitelja oziroma razrednika. Jutri in v sredo naj učenci ne pozabijo odnesti domov vseh potrebnih gradiv, ki jih bodo potrebovali pri izobraževanju na daljavo.

Vsem pa je na razpolago prevzem toplega obroka iz šolske kuhinje, ki ga lahko odnesete domov (prevzem obroka bo mogoč le na matični šoli). Naročila za prevzem šolske prehrane, nam prav tako sporočite do srede, 31. 03. 2021, preko spletnega obrazca.

V primeru, da sprejmemo in upoštevamo ukrepe, kot nekaj pozitivnega v boju proti virusu, se lahko zaposleni in učenci vrnemo v šolske klopi, 12. 04. 2021. Vse je odvisno od nas samih!

Verjamemo, da lahko premagamo tudi ta izziv. Želimo vam prijetne praznike v krogu vaših najbližjih.

ORGANIZACIJA POUKA OD 29. 3. 2021 DALJE

V naslednjem tednu ni večjih sprememb glede izvajanja VIZ dela v šoli. 

Od 29. 3. dalje je dovoljeno v mehurčku izvajati praktični del za kolesarski izpit. Učitelji bodo učence o vsem potrebnem pravočasno obvestili.

Se pa nam je zgodilo očitno neizogibno. Zabeležili smo namreč prvo okužbo med zaposlenimi in učenci. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe je bila dvema oddelkoma odrejena karantena na domu. V ponedeljek se zdravi učenci že vračajo nazaj v šolske klopi, nekaterim med njimi pa je zaradi potrjene okužbe, karantena podaljšana še za nekaj dni.

Zahvaljujemo se vam za dosledno sporočanje o morebitnih posebnosti glede zdravstvenega stanja vaših otrok, v povezavi z nalezljivo boleznijo covid-19. Le z dobrim obveščanjem lahko šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja, o potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu, tako kot to določajo navodila NIJZ. S tem pa se zagotovi omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe in zavaruje druge otroke, zaposlene v zavodu ter posledično tudi njihove družine.

Vse dobro vam želimo in ostanite zdravi.

Poskusno e-testiranje za 6. in 9. razred

V tem tednu smo na naši šoli izvedli pilotna e-testiranja za učence 6. in 9. razreda. Glavni namen je pridobitev potrebnih informacij za razvoj pripomočkov za e-preverjanje in e-ocenjevanje znanja v kontekstu posodobitve šolskega dela, uporabe sodobnih tehnologij in tudi morebitnih nadaljnjih potreb izobraževanja na daljavo po navodilih oziroma  priporočilih pristojnih institucij.

Preberi več Poskusno e-testiranje za 6. in 9. razred

PILOTNO E-TESTIRANJE NPZ

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bo v skladu z navodili MIZŠ in Državnim izpitnim centrom v naslednjem tednu za učence 6. in 9. razreda potekalo pilotno (poskusno) e- testiranje za izvedbo NPZ. Namen e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom in pripomočki za reševanje nalog. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov.

V torek, 23. 3. 2021, bo v okviru pouka potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 9. razreda (9. a-1. uro, 9. b-3. uro).

V četrtek, 25. 3. 2021, bo v okviru pouka potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 6. razreda (6. a-1. uro, 6. b-3. uro).

Podrobnejša navodila o izvedbi, učenci dobijo v šoli.

Glede na ugodnejšo epidemiološko situacijo ter Nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19, vas še obveščamo, da je bila sprejeta odločitev, da se bo nacionalno preverjanje znanja v letošnjem šolskem letu izvedlo na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja.

Dostopnost